Search results

Records found: 3  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.447.51^"
 1. Meze předsmluvní odpovědnosti podle o. z. a výkladová praxe soudů / Aleš Linhart.    Bulletin advokacie.roč. (2017), č. 3, s. 29-32.
  article

  article

 2. NOZ konečně vymezil hranice předsmluvní odpovědnosti / Aleš Linhart.    Právní rádce.roč. 25, (2017), č. 1, s. 36-39.
  article

  article

 3. Spravedlivý důvod pro ukončení vyjednávání o smlouvě / Zbyněk Matula.    Rekodifikace & praxe.Roč. 2, (2014) č. 9, s. 4-7.
  article

  article