Search results

Records found: 177  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.23^"
 1. (Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku / Radka MacGregor Pelikánová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13.
  article

  article

 2. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 3. Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii / Vladimír Janošek.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 2, s. 14-15.
  article

  article

 4. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 5. Autorská práva v architektuře : sborník přednášek z mezinárodního sympozia : 3. dubna 2009 v Brně.    Praha :  Česká komora architektů,  2009 . 45 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Autorská práva v architektuře

  book

 6. "Avšak poklad není části gruntu a o akcesi nelze tudíž mluvit." : ještě k nálezu věcí skrytých / Ondřej Horák.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 3, s. 98-99.
  article

  article

 7. Bail-in a ochrana vlastnického práva / Radek Vojtek.    V Praze : C.H. Beck, 2021 . xxiii, 243 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Bail-in a ochrana vlastnického práva

  book

 8. Der Besitz, Art. 919-941 ZGB / erläutert von Emil W. Stark, Barbara Lindenmann.    Bern : Stämpfli Verlag, [2016]  ©2016 . xxix, 471 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Der Besitz, Art. 919-941 ZGB

  book

 9. Bezúhonnost myslivecké stráže a omezení vlastnického práva územní rezervou - ústavněprávní implikace / Ondřej Vícha.    České právo životního prostředí.roč. 18, (2018), č. 1, s. 107-115.
  article

  article

 10. Bydlení ve vlastním bytě / František Helešic.    V Praze :  C.H. Beck,  2010 . xv, 261 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Bydlení ve vlastním bytě

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.