Search results

Records found: 26  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.132.142:347.4^"
 1. Bezdůvodné obohacení / Hana Adamová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 1, (2013), č. 9, s. 5-10.
  article

  article

 2. Bezdůvodné obohacení / Jan Eliáš, Luboš Brim, Hana Adamová.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xii, 238 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Bezdůvodné obohacení

  book

 3. Bezdůvodné obohacení podle autorského zákona / Jan Tuláček.    Blanický, Ivan.15/7-8 (2008), s. 35-38.Bulletin advokacie.
  article

  article

 4. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku : komentář / Jana Bílková.    V Praze : C.H. Beck, 2015 . xv, 525 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200300
  Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

  book

 5. Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace / Aleš Mácha.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 21, s. 747-751.
  article

  article

 6. Condictio ob turpem causam v justiánském právu a její užití v právu moderním / Petr Dostalík.    Právněhistorické studie 47/2.47, (2017), č. 2, s. 5-17 .
  article

  article

 7. Condictiones : ke kořenům bezdůvodného obohacení / Petr Dostalík.    Praha : Auditorium, 2018 . 240 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF100000
  Z200100
  Condictiones

  book

 8. Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu : jiné úhly pohledu / Martin Boháček ... [et al.].    Praha :  Troas,  2011 . 251 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu

  book

 9. K možnosti aplikace § 107 odst. 3 občanského zákoníku na promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení v obchodněprávních vztazích / Jan Petřík, Michal Strnad.    Blanický, Ivan.1 (2007), s. 16-17.Bulletin advokacie.
  article

  article

 10. Lex Rhodia de iactu a společná havárie / Petr Dostalík, Bohumil Poláček.    Právněhistorické studie 47/1.2017, s. 5-25.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.