Search results

Records found: 5  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.13^"
 1. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení / Michal Janoušek, Lukáš Hadamčík.    Právní rádce.Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-35.
  article

  article

 2. Které právnické osoby jsou opravdu způsobilé nést trestní odpovědnost / Ladislav Koudelka.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 1, s. 12-17.
  article

  article

 3. Pravidla pro rozhodování soudu o svěření dítěte do péče jmenovitě určeného ústavního zařízení / Adam Křístek.    Právo a rodina.Roč. 17, (2015), č. 4, s. 1-6.
  article

  article

 4. Změna rozhodných skutečností po nařízení přeběžného opatření / Michal Stránský.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 2, s. 49-51.
  article

  article

 5. Zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry ve světle aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu / Vanda Foldová, František Nonnemann.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 63-70.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.