Search results

 1. Die Amortisirung von Urkunden und die Todeserklärung nach dem gegenwärtigen Stande der österreichischen Gesetzgebung.    Wien :  Verlag der G. J. Manz'schen Buchhandlung,  1871 . 1 sv.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 2. Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha.    Praha :  Linde, Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví,  2005 . 1295 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300200
  Z000100
  Civilní judikatura

  book

 3. Codice civile : constituzione della Repubblica Italiana, Appendice di leggi usuali, Indici sommario ed analitico alfabetico / L. Franchi, V. Feroci, S. Ferrari.    Milano :  Ulrico Hoepli,  1983 . LII, 712, 82 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 4. Compendium der auf das Gewerbewesen bezugnemeuden Gesetze, Verordnungen und sonstlichen Vorschriften / Béla Freiherrn von Weigelsperg.    Wien :  Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung,  1890 . XI, 742 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 5. K rozšíření oprávnění soudů na úseku zřizování věcných břemen / Pěcha, F..    Winterová, Alena.49/4 (2001), s. 223-225.Právní praxe.
  article

  article

 6. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit EheG, KSchG, MRG, WGG, WEG 2002, BTVG, HeizKG, IPRG, EVÜ in zwei Bänden. 1. Ergänzungsband : (zur Berücksichtigung des KindRÄG 2001) / bearbeitet von Markus Achatz ; herausgegeben von Peter Rummel.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  2003 . v, 189 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit EheG, KSchG, MRG, WGG, WEG 2002, BTVG, HeizKG, IPRG, EVÜ in zwei Bänden

  book

 7. Kommentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPRG, EVÜ, EheG, MRG, WGG, WEG, BTVG, HeizKG, KSchG in zwei Bänden. 1. Band, §§ 1 bis 1174 ABGB / bearbeitet von Josef Aicher ; herausgegeben von Peter Rummel.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  2000 . xxxiii, 3005 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 8. Majetkoprávní jednání občanů / [Jiří Brázda].    Praha :  Práce,  1986 . 232 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 9. Nové znění občanského zákoníku / uspořádal a poznámkami opatřili J. Bičovský a M. Holub.    Praha :  Linde,  1991 . 612 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 10. Občanské právo hmotné. Svazek I, díl první, Obecná část ; Díl druhý, Věcná práva / [Marta Knappová, Jiří Švestka a koletiv].    Praha :  Aspi,  2002 . 471 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  PRF100000
  Z000100
  Občanské právo hmotné

  book