Search results

 1. Budoucí právní úprava vlastnického práva k nemovitostem / František Pěcha.    Svoboda, Zdeněk.14/7 (2006), s. 25-26.Právní rádce.
  article

  article

 2. Co je cizí majetek ? / Zdeněk Koudela.    Právo a bezpečnost.roč. (2018), č. 2, s. 20-25.
  article

  article

 3. Furtum aneb již staří Římané kradli / Bubelová, K. - Nováková, Š..    5/2 (2000), s. 21-24.Trestní právo.
  article

  article

 4. Grundriß des österreichischen Strafrechts : besonderer Teil. Band 2, Delikte gegen Vermögenswerte / von D. Kienapfel.    Wien :  Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,  1993 . XVI, 420 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 5. Hospodářská trestná činnost : [elektronický zdroj] multimediální pomůcka pro LLM / Josef Kuchta ... [et al.].    Hospodářská trestná činnost.  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Hospodářská trestná činnost

  computer file

 6. Hospodářská trestná činnost : multimediální učební text / Josef Kuchta ... [et al.].    Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 111 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Hospodářská trestná činnost

  book

 7. K některým aspektům trestné součinnosti u podvodu a úvěrového podvodu / Jiří Teryngel, Michal Říha.    11/9 (2006), s. 4-12.Trestní právo.
  article

  article

 8. Komu a kdy lze sledovat bankovní účet dle § 8 odst. 3 trestního řádu? / Vantuch, Pavel.    10 (2004), s. 14-20.Trestní právo.
  article

  article

 9. K otázce místní příslušnosti soudu / Josef Mazák.    Trestněprávní revue.roč. 15, č. 6, (2016), s. 131-136.
  article

  article

 10. Krádeže starožitností a uměleckých děl (v kontextu organizovaného zločinu) / Ladislav Gawlik.    Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  1995 . 71 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book