Search results

Records found: 35  
Your query: UDC+Conspectus = "^343.123^"
 1. Alternativy subsidiární žaloby z hlediska garance práva na účinné vyšetřování / Filip Ščerba.    Státní zastupitelství.roč. 16, (2019), č. 2, s. 34-39.
  article

  article

 2. Běh lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu / Markéta Lehká.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 5, s. 167-169.
  article

  article

 3. Hromadné žaloby : současnost a výhledy české právní úpravy / Petr Smolík.    3/11 (2006), s. 395-403.Právní fórum.
  article

  article

 4. Impeachment in the U. S. Constitution and practice - implications for the Czech Constitution / Maxim Tomoszek.    International and comparative law review.
  article

  article

 5. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu / Denisa Coufalová.    Trestní právo.roč. 23, (2019), č. 1, s. 17-24.
  article

  article

 6. K žalobám mezi manžely za trvání manželství / Karel Svoboda.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 18, s. 638-641.
  article

  article

 7. Krátce o svobodě, rovnosti a rekodifikaci / Zdeněk Pulkrábek.    Soudce.roč. 20, (2018), č. 3, s. 28-32.
  article

  article

 8. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního. (1. část) / Tomáš Svoboda, Anna Chamráthová.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 11, s. 388-393.
  article

  article

 9. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního. (2. část) / Tomáš Svoboda.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 12, s. 435-439.
  article

  article

 10. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního. (3. část) / Tomáš Svoboda.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 477-482.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.