Search results

 1. Asistovaná reprodukce : nová právní úprava / Ondřej Frinta.    4/4 (2007), s. 123-130.Právní fórum.
  article

  article

 2. E-zdravotnictví a elektronická zdravotnická dokumentace / Lenka Tušerová.    Havlíček, Karel.11/2 (2007), s. 3-6.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 3. Chráněné statky osobnostní / Ivo Telec.    15/8 (2007), s. 271-281.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci / Roman Žďárek.    Havlíček, Karel.11/3-4 (2007), s. 17-21.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 5. K objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví de lege lata a de lege ferenda / Vladislav Jirka.    15/10 (2007), s. 347-354.Právní rozhledy.
  article

  article

 6. Kdy poskytnout informace chráněné lékařským tajemstvím pro trestní řízení, aneb nad nálezem Ústavního soudu I. ÚS 321/06 / Otto Dostál.    Havlíček, Karel.11/5 (2007), s. 13-16.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 7. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče / Lubomír a Jan Vondráček.    Praha :  Grada Publishing,  2003 . 68 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV200000
  LF000300
  Z000100
  Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

  book

 8. Právní odpovědnost při poskytování zdravotní péče / Roman Žďárek.    Havlíček, Karel.11/3-4 (2007), s. 9-10.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 9. Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví / Ondřej Dostál.    Havlíček, Karel.11/5 (2007), s. 3-8.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 10. Specifické problémy právní odpovědnosti v medicíně / Jan Mach.    Havlíček, Karel.11/3-4 (2007), s. 11-13.Zdravotnictví a právo.
  article

  article