Search results

Records found: 59  
Your query: UDC+Conspectus = "^340.134^"
 1. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia ke 150. výročí Všeobecného obchodního zákoníku pořádaného ve dnech 11.-12.10.2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Zákon č. 1/1863 ř.z., všeobecný rakouský zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva / editorka Kamila Bubelová.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 174 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Z000100
  150 let Všeobecného obchodního zákoníku

  book

 2. 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva : sborník z mezinárodní vědecké konference / Milana Hrušáková (ed.).    Praha :  Leges,  2011 . 157 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva

  book

 3. L'attenzione pastorale per i fedeli orientali : profili canonistici e sviluppi legislativi : atti della giornata di studio tenutasi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni Chiese Orientali.    Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, [2017]  ©2017 . 238 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 4. Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 17.03.-18.03.2016 na pôde PrF UMB) / Zlatica Poláček-Tureková, Michal Turošík (eds.).    V Banskej Bystrici : Belianum, 2016 . 443 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií

  book

 5. Codifying choice of law around the world : an international comparative analysis / Symeon C. Symeonides ; foreword by Lord Collins of Mapesbury.    Oxford ; New York, N.Y. :  Oxford University Press,  c2014 . xlv, 411 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Codifying choice of law around the world

  book

 6. Il Concilio Vaticano II e la nuova codificazione canonica / Pericle Felici.    [Città del Vaticano] : [nakladatel není známý], 1967 . 29 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 7. Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900 : (vo vybraných právnohistorických a lingvistických súvislostiach) / Adriana Švecová, Peter Gergel.    Praha : Leges, 2021 . 191 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900

  book

 8. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2022] . 1 online zdroj
  Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky
  book

  book

 9. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2022] . 1 online zdroj
  Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky
  book

  book

 10. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim.    Praha : Leges, 2022 . 139 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

  book