Search results

Records found: 17  
Your query: UDC+Conspectus = "^344^"
 1. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 2. Běh lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu / Markéta Lehká.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 5, s. 167-169.
  article

  article

 3. Bruntálská alternativa ke Cochemské praxi / Hana Beranová (1.).    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 5, s. 1-5.
  article

  article

 4. Bruntálská alternativa ke Cochemské praxi / Hana Beranová (2.).    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 6, s. 1-3.
  article

  article

 5. Doby a lhůty v parcovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy / Margerita Vysokajová.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 4, s. 15-18.
  article

  article

 6. Fristen und Termine im Verwaltungsrecht / Helmut Linhart.    Heidelberg : Jehle, 2007 . xviii, 159 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 7. Nástrahy splátkového kalendáře / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 50, (2019), č. 7, s. 32-34.
  article

  article

 8. Několik poznámek k běhu promlčecí doby v občanském právu / Tomáš Tintěra.    Acta Iuridica Olomucensis.Vol. 5, (2010), no. 2, s. 149-156, sign. 2995/10/2 (PF).
  article

  article

 9. Odpovědnost za vady po uplynutí reklamačních lhůt / Miroslav Ondrúš.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 6, s. 3-10.
  article

  article

 10. Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a jeho důsledky (praktický výklad § 1362 až 1364 ObčZ)/ Petr Bezouška.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 20, s. 687-693.
  article

  article