Search results

 1. Acoustic output labeling standard for diagnostic ultrasound equipment : a standard for how manufacturers should specify acoustic output data. Revision 1 / American Institute of Ultrasound in Medicine.    Laurel, Md. :  American Institute of Ultrasound in Medicine,  2008 . viii, 24 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 2. Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment. Revision 1 / American Institute of Ultrasound in Medicine ; National Electrical Manufacturers Association.    Laurel, Md. : Rosslyn, Va. :  American Institute of Ultrasound in Medicine ; National Electrical Manufacturers Association,  2004 . x, 134 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 3. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / American College of Sports Medicine ; [senior editor Walter R. Thompson ; associate editors Neil F. Gordon, Linda S. Pescatello].    Philadelphia, Pa. :  Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,  c2010 . xxi, 380 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  LF000100
  book

  book

 4. Bibliografické citace elektronických dokumentů / Tupý, J..    Dobrý, Lubomír.67(4) (2001), s. 6-11.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Concept formalization in nursing : process and product / edited by Dorothea E. Orem.    Boston, Mass. :  Little, Brown and Company,  c1979 . xi, 313 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  book

  book

 6. ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří /.    Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018 . 47 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 7. ČSN EN ISO 17034 (01 5245) Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů = General requirements for the competence of reference material producers = Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence = Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an die Kompetenzvon Referenzmaterialherstellern / zpracovatel: Český institut pro akreditaci, Eva Klokočníková ; spolupráce: Zbyněk Plzák.    [Praha] : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 . 41 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 8. ČSN ISO 14416(01 0142) : informace a dokumentace - požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - metody a materiály.    Praha :  Český normalizační institut,  c2005 . 35 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 9. ČSN ISO 21748 Návod na použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012 . 38 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 10. ČSN ISO 4 (010196) Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů.    Praha :  Český normalizační institut,  1999 . 13 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  Z000010
  book

  book