Search results

Records found: 16  
Your query: UDC+Conspectus = "^005.334.2^"
 1. Conflict of interest in medical research, education, and practice / Bernard Lo and Marilyn J. Field, editors.    Washington, D.C. :  National Academies Press,  c2009 . xxi, 414 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 2. Hlasovací právo v insolvenčním řízení, střet zájmů a koncentrovaný zájem / Bohumil Havel, Juraj Alexander.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 10, s. 278-281.
  article

  article

 3. The illusion of evidence-based medicine : exposing the crisis of credibility in clinical research / Jon Jureidini and Leemon B. McHenry.    Mile End : Wakefield Press, 2020 . 318 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  The illusion of evidence-based medicine

  book

 4. Kategorizace zákonů a volební zákon / Zdeněk Koudelka.    Právník.roč. 156, (2017), č. 5, s. 453-461.
  article

  article

 5. Konflikt v rámci moci výkonné na půdě ministerstva zdravotnictví v roce 2005 / Sylva Štěrbová.    Proměny dělby moci Česko-polský právnický seminář.2015, s. 229-234.
  article

  article

 6. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů / Jan Dědič, Jan Lasák.    Bulletin advokacie.roč. (2017), č. 10, s. 19-25.
  article

  article

 7. OSPOD v roli kolizního opatrovníka / Blanka Vildová.    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 3, s. 7-11.
  article

  article

 8. Potenciální konflikt mezi oprávněnými zájmy klientů a zájmy advokáta u hromadných žalob / Robert Němec.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 7-8, s. 13-18.
  article

  article

 9. Práva a povinnosti soudců ve věci zákona o střetu zájmů / Ivana Zámečníková.    Soudce.roč. 20, (2018), č. 5, s. 27-28.
  article

  article

 10. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva / Lucie Široká, Michaela Povolná.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28.
  article

  article