Search results

Records found: 49  
Your query: All authors = "Vanduchová Marie"
 1. Aktuální problémy postpenitenciární péče z pohledu sociálního kurátora na úrovni okresu (kraje) v České republice / Anneta Zingopisová ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 75 s.
  book

  book

 2. Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11.5.2007 v Praze / [vědečtí redaktoři Tomáš Gřivna, Marie Vanduchová].    Praha : Nakladatelství Karolinum,  Univerzita Karlova v Praze ;  2007 . 200 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného

  book

 3. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Petr Pospíšil ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    V Olomouci :  Petr Pospíšil,  2002 . 67 s.
  book

  book

 4. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Iveta Pospíšilíková ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 67 s.
  book

  book

 5. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Filip Ščerba ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 76 s.
  book

  book

 6. Iuridica 4/2006 / [vědecký redaktor Marie Vanduchová].    Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum,  2008 . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Iuridica 4/2006

  book

 7. Ke kriminalizaci domácího násilí / Marie Vanduchová.    Acta Iuridica Olomoucensis.Vol. 1, No. 2, (2005), s. 59-61.
  article

  article

 8. Na křižovatkách práva : pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám / [uspořádali Marie Vanduchová, Jaromír Hořák].    V Praze :  C.H. Beck,  2011 . xxxi, 537 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Na křižovatkách práva

  book

 9. Nepodmíněný trest odnětí svobody / David Franke ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  David Franke,  2003 . 58 s.
  book

  book

 10. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Eva Hilšerová ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    V Olomouci :  Eva Hilšerová,  2002 . 96 s.
  book

  book