Search results

Records found: 215  
Your query: All authors = "Univerzita Mateja Bela"
 1. Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy.    Banská Bystrica :  Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB  1998- .  sv.
  journal

  journal

 2. Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike a biatlone / Ivan Čillík a kolektív.    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2006 . 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike a biatlone

  book

 3. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať / Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga.    Banská Bystrica : Belianum, 2018 . 129 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Ako správne argumentovať, písať a diskutovať

  book

 4. Aksjologia zrównoważonego rozwoju / Aleksandra Kuzior.    Banská Bystrica : Belianum, 2014 . 176 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Aksjologia zrównoważonego rozwoju

  book

 5. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství ... [elektronický zdroj].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  [2008?]- .  CD-ROM
  journal

  journal

 6. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference organizované Katedrou psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci : 2.-3. října 2008. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV, 2008   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  journal

  journal

 7. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference dne 1.-2. října 2012. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII, 2012   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  journal

  journal

 8. Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku : (spomienky a literárnovedné reflexie) / editorka Kristína Krnová.    Banská Bystrica : Belianum, 2014 . 141 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku

  book

 9. Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove / Pavol Bartík, Štefan Adamčák, Jiří Michal, Ján Kubiš.    Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 107 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove

  book

 10. Aplikovaná etika a profesionálna prax / [zostavovateľ Daniela Fobelová].    Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2011 . 309 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Aplikovaná etika a profesionálna prax

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.