Search results

Records found: 434  
Your query: All authors = "Univerzita Komenského v Bratislave"
 1. 5 rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského a na Slovensku : zborník príspevkov z odborného seminára konaného 10.-11. októbra 1995 / [zostavovateĺ Rozália Čornaničová].    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1996 . 97 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 2. Acta andragogica ... : zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.    Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008-
  journal

  journal

 3. Acta culturologica.    Bratislava : EL&T, 1998-  1998-2004 Bratislava : Peter Mačura - PEEM  2001 Bratislava : Asco art & science  1998-2004 Bratislava : Peter Mačura - PEEM  2005- Bratislava ; Piešťany : Národné osvetové centrum
  journal

  journal

 4. Acta environmentalica Universitatis Comenianae.    Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave,  1993-
  journal

  journal

 5. Acta Facultatis Educationis Fisicae Universitatis Comenianae / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai].    Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
  journal

  journal

 6. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae / [Miloš Slamka, Július Žiškay].    Bratislava :  Univerzita Komenského,
  journal

  journal

 7. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae / [zostavovateľ Soňa Košičiarová].    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1997
  https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI
  journal

  journal

 8. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta k 100. výročiu narodenia prof. JUDr. Štefana Lubho, DrSc. : [zborník Právnickej fakulty Univerzity Komenského]. Tomus XXVIII. t. 28, 2010   .  V Bratislave :  Univerzita Komenského,  2010 . 402 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 9. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Vojtechovi Hatalovi, CSc. [zborník Právnickej fakulty Univerzity Komenského]. Tomus XXX. t. 30, 2012   .  V Bratislave : Bratislava  Univerzita Komenského, Univerzita Komenského  2012 . 122 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 10. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Roč. 13 / [zodpovedný redaktor Štefánia Mertanová]. t. 13, 1991   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  1991 . 209 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.