Search results

Records found: 84  
Your query: All authors = "Trochtová Ludmila S"
 1. ,,Sport je naše radost" - Bakalářský projekt školy v přírodě pro 2. třídu základní školy v Šumperk [rukopis] / Michaela Šamajová.    2020 . 55 s.
  book

  book

 2. Adaptační kurz pro střední školy [rukopis] / Daniela Šenkeříková.    2015 . 46 s., přílohy 18 s.
  book

  book

 3. Aktivity denního stacionáře propojující orientaci v čase a znalost svého okolí [rukopis] / Klára Kopecká.    2021 . 43 s. (69 686 znaků)
  book

  book

 4. Aktivizace seniorů postižených Alzheimerovou chorobou v Domově sv. Anežky - projekt pro dobrovolníky [rukopis] / Vendula Pohanková.    2015 . 81 s. , obrazové přílohy 30 s.
  book

  book

 5. Aktivizační projekt pro volný čas osoby s Downovým syndromem ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici [rukopis] / Vendula Vrtělková.    2017 . 89 s.
  book

  book

 6. Aplikace programu Etické výchovy v hodinách anglického jazyka na Obecné škole [rukopis] / Magdalena Hanslíková.    2005
  book

  book

 7. Běžecký kroužek pro studenty Gymnázia Komenského v Havířově [rukopis] / Barbora Sikorová.    2022 . 54 s
  book

  book

 8. Biografický model jako nástroj zlepšování péče v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou [rukopis] / Kristýna Valová.    2019 . 83 s. (97 195 znaků)
  book

  book

 9. BOJOVÁ UMĚNÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA A JEJICH VYUŽITÍ V PREVENCI KRIMINALITY [rukopis] / Martin Neplech.    2016 . 58
  book

  book

 10. Edukační kroužek pro děti s odkladem školní docházky [rukopis] / Petra Pikulíková.    2021 . 54 s. (99 275 znaků)
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.