Search results

Records found: 162  
Your query: All authors = "Tomoszek Maxim"
 1. Aktuální otázky postavení Senátu v ústavním systému ČR [rukopis] / Jakub Kriebel.    2015 . 70 s. (116 617 znaků)
  book

  book

 2. Aktuální ústavní změny ve Francii - inspirace pro ČR? [rukopis] / Richard Gach.    2014
  book

  book

 3. Amnestie a milost jako ústavněprávní instituty na území České republiky (v letech 1918 až po současnost) [rukopis] / Nicole Firlová.    2017 . 39
  book

  book

 4. Celostátní referendum a role podstatných náležitostí demokratického právního státu [rukopis] / Michaela Bumbalíková.    2021 . 57 s.
  book

  book

 5. Complex law teaching : knowledge, skills and values / Maxim Tomoszek, editor.    Olomouc :  Palacký University,  2013 . 91 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z100000
  Complex law teaching

  book

 6. Democratic backsliding a Ústava ČR / Maxim Tomoszek.    25 let Ústavy České republiky Olomoucké právnické dny (konference.2017, s. 135-145.
  article

  article

 7. Demokratický deficit EU a Smlouva o založení Ústavy pro Evropu / Maxim Tomoszek.    Bělovský, Petr.4 (2005), s. 3-9.Jurisprudence.
  article

  article

 8. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR / Maxim Tomoszek.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 41-55.
  article

  article

 9. Diskriminace na základě pohlaví v judikatuře ÚS a ESLP [rukopis] / Bohumila Krpcová.    2010
  book

  book

 10. Diskriminace v přístupu ke zdravotní péči [rukopis] / Beáta Bigasová.    2014 . 84 s. (143 426 znaků).
  book

  book