Search results

 1. Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví zaměřené na výživu [rukopis] / Tereza Górnioková.    2020 . 73 s. (122 170 znaků)
  book

  book

 2. Analýza pohlavních a věkových rozdílů v tělesném složení u dětí ve věku 9-11 let [rukopis] / Nikola Krejčířová.    2015 . 55 s. (58 355)
  book

  book

 3. Analýza tělesného složení u dívek s odlišnou úrovní pohybové aktivity navštěvující vybrané základní školy v Olomouci [rukopis] / Andrea Slouková.    2015 . 65
  book

  book

 4. Biopsychosociálně-spirituální aspekty pohybové aktivity a sportu [rukopis] / Denisa Pinďáková.    2018 . 79 s.
  book

  book

 5. Deformity předonoží a stav podélné nožní klenby u chlapců mladšího školního věku [rukopis] / Anna Vrbová.    2017 . 97 s (151 553 znaků bez mezer)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 6. Efekt chodeckého intervenčního programu na tělesné složení u žen se sedavým zaměstnáním [rukopis] / Jana Kozlovská.    2014 . 72
  book

  book

 7. Evaluace minimální úrovně obtížnosti ilustrativních úloh ve Výchově ke zdraví [rukopis] / Pavla Boušková.    2019 . 65 s.
  book

  book

 8. Hodnocení psychického a sociálního vývoje dítěte se specifickými poruchami učení z aspektu působení pravidelné pohybové aktivity [rukopis] / Pavlína Sedmerová.    2018 . 93 s. (127 588 znaků)
  book

  book

 9. Hodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů [rukopis] / Klára Pištěcká.    2019 . 99 s.
  book

  book

 10. Hodnocení somatického vývoje dítěte z aspektu působení pravidelné pohybové aktivity [rukopis] / Šárka Drančáková.    2017 . 86 s.
  book

  book