Search results

 1. Česko-slovenské kontexty obchodního práva / Jozef Suchoža ... [et al.].    Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2011 . 529 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Česko-slovenské kontexty obchodního práva

  book

 2. Právo - obchod - ekonomika II. : zborník vedeckých prác / Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.).    Praha :  Leges,  c2012 . 620 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo - obchod - ekonomika II

  book

 3. Právo - obchod - ekonomika : zborník vedeckých prác / [editori Jozef Suchoža, Ján Husár].    Košice :  Univerzita P.J. Šafárika,  2011 . vii, 519 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo - obchod - ekonomika

  book

 4. Právo obchod ekonomika IX. : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia Právo - obchod - ekonomika konaného v dňoch 23.-25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách = Law, commerce, economy IX. : collection of papers presented at an international scientific symposium Law - commerce - economy held from 23rd. - 25th. of October 2019 in High Tatras / Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková (eds.).    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo Šafárik Press, 2019 . 571 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo obchod ekonomika IX

  book

 5. Právo obchod ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia Právo - obchod - ekonomika konaného v dňoch 7.-9. novembra 2018 vo Vysokých Tatrách / Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková (eds.).    Košice : Vydavateľstvo Šafárik Press UPJŠ v Košiciach, 2018 . 316 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo obchod ekonomika VIII

  book

 6. Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác / Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2013 . v, 764 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo, obchod, ekonomika III

  book

 7. Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác / Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 662 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo, obchod, ekonomika IV

  book

 8. Profesijná zodpovednosť : zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva / Kristián Csach ... [et al.].    Košice :  Univerzita P.J. Šafárika,  2011 . 528 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Profesijná zodpovednosť

  book

 9. Vybrané problémy práva akciových spoločností / Suchoža, J..    83/4 (2001), s. 280-286.Právny obzor.
  article

  article

 10. Vzťah reformy právneho poriadku a výučby práva / Jozef Suchoža.    Právník.roč. 156, (2017), č. 1, s. 63-68.
  article

  article