Search results

Records found: 84  
Your query: All authors = "Spáčil Jiří"
 1. Angiologie 2010 / pořadatelé Jiří Spáčil, Debora Karetová, Miloslav Chochola.    Praha : Maxdorf, [2010]  ©2010 . 86 stran
  http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112173256_1.pdf
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Angiologie 2010

  book

 2. Cesty a pozemní komunikace v praxi civilních soudů / Jiří Spáčil.    3/7 (2006), s. 225-230.Právní fórum.
  article

  article

 3. Československé civilní právo procesní. I.-III. díl / Václav Hora ; editor Jiří Spáčil.    Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2010 . 1 sv. (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300200
  Československé civilní právo procesní

  book

 4. Dobré mravy : konstitutivní rozhodnutí soudu. Podíly spoluvlastníků na vypořádávaném spoluvlastnictví. Uplatnění nároku na zaplacení kupní ceny mezi bývalými manžely / Jiří Spáčil.    Soudní rozhledy.Roč. 22, (2016), č. 5, s. 155-157.
  article

  article

 5. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém ; II. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém / Antonín Randa ; editor Jiří Spáčil.    Praha :  ASPI,  2008 . [581] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300100
  I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém

  book

 6. K projednávání námitek účatníků územního nebo stavebního řízení, týkajících se budoucích imisí, soudem / Spáčil, J..    10/1 (2002), s. 1-6.Právní rozhledy.
  article

  article

 7. K vymezení pojmu "věcná práva" a o problematice věcných břemen / Jiří Spáčil.    14/1 (2006), s. 1-8.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 8. Kdo poskytuje náhradu za zrušení věcného břemene / Jiří Spáčil.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 22.
  article

  article

 9. Kreslení obrázků pro výuku matematiky [rukopis] / Jiří Spáčil.    2013 . 49 s.
  book

  book

 10. Macurův jubilejní památník : k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura / editoři Petr Lavický, Jiří Spáčil.    Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2010 . 258 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Macurův jubilejní památník

  book