Search results

 1. Antidopingová prevence u dětí a mládeže / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 127-136 : 11 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 2. Brightonská deklarace. Žena a sport / Irena Slepičková.    Dobrý, Lubomír.63/7 (1997), s. 45-47.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Globalizovaný sport a národní identita / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    16/1 (2006), s. 15-18.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Koncept sportu v (post)moderní společnosti / Slepičková, I..    Perič, Tomáš. (2001), s. 196-200.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 5. Metodologické otázky výzkumu volného času dětí a mládeže / Irena Slepičková.    Perič, Tomáš. (1997), s. 501-502.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 6. Motivační orientace a doping ve sportu dětí a mládeže / Pavel Slepička, Kateřina Novotná, Radka Hlaváčková, Jiří Mudrák, Irena Slepičková.    Česká kinantropologie.roč. 20, č. 1 (2016), s. 7-18.
  article

  article

 7. Možnosti antidopingové prevence u dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková.    Dobrý, Lubomír.62/8 (1996), s. 10-12.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Obce s rozšířenou působností jako přirozená regionální centra péče o sport / Irena Slepičková.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 3 (2009), s. 146-155.
  article

  article

 9. Physical education and the development interests of children's in physical education / Petr Jansa ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.30/2 (1994), s. 53-66 : 8 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 10. Problematika dopingu u dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková.    Dobrý, Lubomír.62/6 (1996), s. 41-43.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article