Search results

Records found: 86  
Your query: All authors = "Sládeček Vladimír"
 1. Aktuální otázky správního soudnictví : (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.) / Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.).    Praha :  Leges,  2012 . 172 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF210200
  Aktuální otázky správního soudnictví

  book

 2. Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů / Martin Rulík, Štěpán Husák, Jan Květ a kolektiv.    Praha :  Vysoká škola báňská - Technická univerzita : Ministerstvo životního prostředí ČR. Odbor pro styk s veřejností,  1996 . 175 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100100
  Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů

  book

 3. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. 1. díl, Destruenti a producenti / Vladimír Sládeček a Alena Sládečková.    Praha :  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  1996 . 350 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH200000
  book

  book

 4. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. 2. díl, Konzumenti / Vladimír Sládeček a Alena Sládečková.    Praha :  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  1997 . 358 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH110000
  Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod

  book

 5. Bezpečnostní řízení jako zvláštní druh správního řízení [rukopis] / Eduard Trtílek.  
  book

  book

 6. Disciplinární delikty v rámci samosprávných komor, Kárná provinění advokátů, notářů a soudních exekutorů [rukopis] / Barbora Báčová.    2011
  book

  book

 7. Dozorové pravomoci České obchodní inspekce [rukopis] / David Hanousek.  
  book

  book

 8. Formy správní činnosti [rukopis] / Pavla Rosypalová.    2012
  book

  book

 9. Nad nálezem Ústavního soudu, kterým byla zrušena úprava správního soudnictví / Mikule, V. - Sládeček, V..    Blanický, Ivan.10 (2002), s. 59-66.Bulletin advokacie.
  article

  article

 10. Nejvyšší kontrolní úřad a kontrola veřejné správy [rukopis] / Radka Kleeová.  
  book

  book