Search results

Records found: 190  
Your query: All authors = "Skarupská Helena"
 1. Adaptační proces u klientů domova pro seniory [rukopis] / Pavlína Jánová.    2010 . 78 s. 3 s. obr. příloh
  book

  book

 2. AGE MANAGEMENT ZAMĚŘENÝ NA OSOBY VĚKOVÉ KATEGORIE 50PLUS [rukopis] / Jakub Marinov.    2014 . 93 s.
  book

  book

 3. Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková.    2009 . 80 s., 18 s, příloh.
  book

  book

 4. Aktivizační metody ve výuce Ošetřovatelství ve 3.ročníku [rukopis] / Jana Soudková.    2010 . 87 s. (104 252 znaků)
  book

  book

 5. Alkoholismus a jeho vliv na rodinu [rukopis] / Eva Vyroubalová.    2012 . 68 stran
  book

  book

 6. Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 [rukopis] / Ludmila Mausová.    2014 . 72 s.
  book

  book

 7. Analýza komunitního plánování sociálních služeb na Kroměřížsku [rukopis] / Zuzana Kovaříková.    2011 . 155 s. (198 595 znaků)
  book

  book

 8. Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně [rukopis] / Zuzana Černochová.    2011 . 64 s. (89 531 znaků)
  book

  book

 9. Aplikace modifikované učebnice předmětu Rodinná výchova na praktické škole [rukopis] / Petra Jakubíková.    2008 . 67 s., 9 s. text. příloh
  book

  book

 10. APLIKACE ZÁKONA č. 135/2006 Sb., O OCHRANĚ PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM V POLICEJNÍ PRAXI [rukopis] / Jitka Stoupencová.    2008 . 92 s., 73 s. příloh
  book

  book