Search results

 1. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek / Krysztof Skalik, Petra Lokvencová, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 63-69.
  article

  article

 2. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children / Erik Sigmund ... [et al.].    30/2 (2000), s. 51-58 : grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  article

  article

 4. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách / Karel Frömel, Jana Pelclová, Krystyna Górna, Krysztof Skalik.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.133-139 : grafy.
  article

  article

 5. Inaktivita v životním stylu studentek gymnázia a vliv školní tělesné výchovy na její změnu / Erik Sigmund ... [et al.].    Dobrý, Lubomír.68(2) (2002), s. 41-46 : grafy.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Komparace individuální kategorizace úrovně pohybové aktivity monitorované akcelerometrem a krokoměrem / Roman Cuberek, Krzystof Skalik, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 9-15.
  article

  article

 7. Komparace vyučovacích jednotek aerobiku v České republice a v Polsku / J. Pelclová, K. Frömel, E. Sigmund, K. Skalik.    Univerzita Palackého.23-25.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 8. Postavenie žiaka na hodinách telesnej výchovy riadených praktikantmi / Viera Bebčáková ... [et al.].    14/3-4 (2004), s. 8-10.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 9. Srovnání pohybové aktivity a spokojenosti děvčat a chlapců s nižší a vyšší sportovní výkonností v habituálních a progresivních vyučovacích jednotkách tělesné výchovy / E. Sigmund ... [et al.].    Univerzita Palackého.28-41.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 10. Vliv progresivních vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pohybovou aktivitu a spokojenost děvčat a chlapců s nižší a vyšší sportovní výkonností / Erik Sigmund ... [et al.].    15/1 (2005), s. 15-20.Telesná výchova a šport.
  article

  article