Search results

 1. Biosociální proměnné pohybové aktivity dospělých obyvatel vybraných metropolí České republiky / Erik Sigmund ... [at al.].    Česká kinantropologie.Roč. 12, č. 4 (2008), s. 9-21.
  article

  article

 2. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 3. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  article

  article

 4. The effect of interventional physical activity of residential camps in nature on the habitual physical activity of females and males / Erik Sigmund ... [et al.].    Univerzita Palackého.43-51.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. Genderové rozdíly v pohybové aktivitě 9 - 11letých dětí na ZŠ Masarykova Polička [rukopis] / Lenka Schauerová.    2013
  book

  book

 6. Hry do školní družiny / Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Romana Šnoblová.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2010 . 43 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  Z000100
  Hry do školní družiny

  book

 7. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků : na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health behaviour in school-aged children: WHO collaborative cross-national study (HBSC)" / Michal Kalman ... [et al.].    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2011 . 112 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  FZV010000
  Z000100
  Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků

  book

 8. Oblíbenost tělesné výchovy a motivace k pohybové aktivitě ve vztahu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy žáků základních škol [rukopis] / Barbora Fusková.    2016 . 68
  book

  book

 9. Odlišnosti v pohybové aktivitě předškolních dětí ve srovnání s pohybovou aktivitou adolescentů a mladých dospělých / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 50-62.
  article

  article

 10. Parent-child physical activity, sedentary behaviour, and obesity / Erik Sigmund and Dagmar Sigmundová.    Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017 . 85 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  Z000100
  Parent-child physical activity, sedentary behaviour, and obesity

  book