Search results

 1. Bloodlands : Europa zwischen Hitler und Stalin / Timothy Snyder ; aus dem Englischen von Martin Richter.    München : DTV, 2016 . 522 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Bloodlands

  book

 2. Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem / Martin Richter.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 7-8, s. 169-172.
  article

  article

 3. Právní omyl v trestním zákoníku - co lze pod něj podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? / Martin Richter.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 6, s. 131-137.
  article

  article

 4. Spolehnutí se na správnost odborné rady a její nesprávné poskytnutí z hlediska trestní odpovědnosti / František Púry, Martin Richter.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 10, s. 18-23.
  article

  article

 5. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě / František Púry, Martin Richter.    Bulletin advokacie.roč. 2019, č. 10, s. 17-24.
  article

  article

 6. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby / František Púry, Martin Richtr.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207.
  article

  article

 7. Trestní odpovědnost v územní samosprávě : komentovaná soudní rozhodnutí / František Púry, Martin Richter.    V Praze : C.H. Beck, 2017 . xiv, 184 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Trestní odpovědnost v územní samosprávě

  book

 8. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související : komentář / Martin Richter, Jan Benýšek, Radomír Čujan a kol..    V Praze : C.H. Beck, 2018 . xix, 488 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související

  book