Search results

Records found: 38  
Your query: All authors = "Procházková Markéta"
 1. ANALÝZA ROZLOŽENÍ TLAKŮ NA CHODIDLE PŘI CHŮZI U FOTBALISTŮ [rukopis] / Jan Hirsch.    2012
  book

  book

 2. Dysfunkce svalů pánevního dna ve vztahu k těhotenství a poporodnímu období a možnost jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie [rukopis] / Michaela Murlová.    2021 . 76 s.
  book

  book

 3. Fyzioterapie a následná ergoterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě se zaměřením na jemnou motoriku [rukopis] / Nela Valuchová.    2015
  book

  book

 4. Hodnocení mimiky obličeje u pacientů po paréze nervus facialis [rukopis] / Alžběta Ondrufová.    2013
  book

  book

 5. Hodnocení neuromotorického vývoje u předčasně narozených dětí [rukopis] / Zuzana Vančáková.    2020 . 88 s.
  book

  book

 6. Hodnocení posturální stability u baletních tanečníků [rukopis] / Michaela Blažková.    2015 . 90
  book

  book

 7. Hodnocení svalové aktivity při chůzi s holemi v různých podmínkách [rukopis] / Michal Zelík.    2013 . 64 s. (96 015 znaků).
  book

  book

 8. Hodnocení svalové aktivity trupu volejbalistek při flexi a abdukci horních končetin pomocí poly-EMG [rukopis] / Pavlína Stojaspalová.    2021 . 80 s.
  book

  book

 9. Hodnocení variability kinematických parametrů chůze u mužů [rukopis] / Petra Jezerská.    2014
  book

  book

 10. Hodnotenie vybraných motorických aktivít, bežných denných aktivít a bolesti u pacientov s nešpecifickými bolesťami dolnej časti chrbta [rukopis] / Ivana Kaclíková.    2015 . 102
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.