Search results

 1. Adaptace nově příchozích učitelů v odborných školách [rukopis] / Radek Jašek.    2016 . 68 s. (141 020 znaků)
  book

  book

 2. Adaptační proces pracovníků a jeho místo v řízení lidských zdrojů [rukopis] / Silvie Skřivánková.    2011 . 72 s. přílohy 12 s.
  book

  book

 3. Analýza souborů učebních úloh [rukopis] / Alena Stříteská.  
  book

  book

 4. Analýza souborů učebních úloh ve výuce [rukopis] / Dagmar Slívová.  
  book

  book

 5. Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků organizace veřejného sektoru [rukopis] / Iveta Vymazalová.    2011 . 81 s., 7 s. příl.
  book

  book

 6. Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finanční gramotnosti u dětí trvale žijících v dětském domově [rukopis] / Pavlína Hnízdová.    2010 . 104 s.
  book

  book

 7. Analýza zájmového vzdělávání dospělých ve statutárním městě Opava [rukopis] / Silvie Truparová.    2019 . 88 s.
  book

  book

 8. Audit systému vzdělávání ve společnosti John Crane Sigma, a.s [rukopis] / Zdenka Walch.    2007
  book

  book

 9. CLIL v českém školním prostředí [rukopis] / Darina Jedličková.    2016 . 74 stran
  book

  book

 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Analýza vzdělávacích potřeb učitelů základních škol [rukopis] / Patricie Baumannová.    2007
  book

  book