Search results

 1. Analýza faktorů chodeckosti a jejich vliv na tělesné složení u klientek STOB kurzů [rukopis] / Tereza Podzimková.    2013 . 102 s. (153 170 znaků)
  book

  book

 2. Analýza stavu podpůrně pohybového aparátu a zdravotních rizik u sportovních gymnastů staršího školního věku [rukopis] / Lucie Nemerádová.    2016 . 127
  book

  book

 3. B-boying a kruhový provoz ve školní tělesné výchově pubescentů [rukopis] / Michal Polák.    2017 . 89
  book

  book

 4. Běžecká abeceda 100x jinak / Marie Doleží, Jana Pelclová.    Dobrý, Lubomír.68(3) (2002), s. 24-26.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Běžecká abeceda 100x jinak. (Část 2) / Marie Doleží, Jana Pelclová.    Dobrý, Lubomír.68(4) (2002), s. 18-19 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 7. Dlouhodobé změny v pohybové aktivitě a sedavém chování seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně [rukopis] / Kamila Bedáňová.    2018
  book

  book

 8. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  article

  article

 9. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách / Karel Frömel, Jana Pelclová, Krystyna Górna, Krysztof Skalik.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.133-139 : grafy.
  article

  article

 10. Chůze v životě starších žen se sedavým zaměstnáním / Roman Cuberek, Aleš Gába, Zdeněk Svoboda, Jana Pelclová, František Chmelík, Michal Lehnert, Michal Šafář, Karel Frömel.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 84 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK110000
  Z100100
  Chůze v životě starších žen se sedavým zaměstnáním

  book