Search results

 1. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. októbra 2012. I. zväzok / Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2012 . 416 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 2. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. októbra 2012. II. zväzok / Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2012 . 252 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 3. Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. septembera 2013 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 329 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni

  book

 4. K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky / Ladislav Orosz.    57/3 (2005), s. 323-341.Justičná revue.
  article

  article

 5. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky : niekoľko kritických poznámok / Orosz. L..    86/2 (2003), s. 119-139.Právny obzor.
  article

  article

 6. Ústavné právo porovnávacie : (základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky) / Ladislav Orosz.    Košice :  Univerzita P.J. Šafárika,  2007 . 284 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 7. Ústavný systém Slovenskej republiky : (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy) / [Ladislav Orosz a kolektív].    Košice :  Univerzita P.J. Šafárika,  2009 . 373 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Z000100
  book

  book

 8. Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike : (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky) : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 26-27. júna 2014 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 347 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 9. Základy teórie konštitucionalizmu / Ladislav Orosz, Ján Svák, Boris Balog.    Bratislava :  Paneurópska vysoká škola ; Eurokódex,  2011 . 544 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100200
  book

  book