Search results

Records found: 14  
Your query: All authors = "Novotná Ludmila"
 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Iuridica. Iuridica 0 [editor Jaroslav Miller, Leoš Vyhnánek, Ludmila Novotná]. 0, 1998   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  1998 . 118 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF400000
  Z000100
  journal

  journal

 2. Bibliografie publikační a umělecké činnosti pracovníků pedagogické fakulty UP v Olomouci za léta 1981-1985 / uspořádala: Ludmila Novotná.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1986 . 111 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  UPOL000100
  Z200000
  Bibliografie publikační a umělecké činnosti pracovníků pedagogické fakulty UP v Olomouci za léta 1981-1985

  book

 3. Jazyk práva a problematika překladu právnické angličtiny / Renata Vystrčilová.    Univerzita Palackého.(1998), s. 79-85.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. K některým aspektům Eysenckovy teorie delikventního a deviantního jednání / Antonín Komenda.    Univerzita Palackého.(1998), s. 55-65.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. K některým otázkám reformy veřejné správy / Alena Daubnerová.    Univerzita Palackého.(1998), s. 67-70.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. K některým otázkám veřejné správy / Dalimila Gadasová.    Univerzita Palackého.(1998), s. 43-47.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. Ochranné známky : (nad platnou právní úpravou) / Ludmila Lochmanová.    Univerzita Palackého.(1998), s. 29-33.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 8. Pojem, cíle a předmět sbližování českého práva s právem ES / Naděžda Šišková.    Univerzita Palackého.(1998), s. 49-53.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 9. Rozdíly mezi smlouvou o převodu obchodního podílu a smlouvou o prodeji podniku / Michal Černý.    Univerzita Palackého.(1998), s. 71-78.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 10. Rozhodčí řízení v úpravě švýcarského spolkového zákona o mezinárodním právu soukromém ze dne 18.12.1987, který vstoupil v platnost 1.1.1989 / Michal Malacka.    Univerzita Palackého.(1998), s. 87-91.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article