Search results

 1. Alois Rašín : (vybrané kapitoly) / Jana Šetřilová.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  1996 . 32 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 2. Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice : (se zaměřením na pojištění vkladů, věřitele poslední instance a finanční deriváty) / Zbyněk Revenda, Petr Dvořák.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  1997 . 60 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 3. Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989 / Martin Potůček.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  1998 . 102 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 4. "Arizace" na úvěr : příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava" / Drahomír Jančík, Eduard Kubů.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2003 . 61 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  "Arizace" na úvěr

  book

 5. Centrální bankovnictví v české historii po současnost : institucionální pohled / Ilona Bažantová.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2005 . 195 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 6. Česká ekonomika a společnost mezi minulostí a budoucností : (institucionální pohled) / Lubomír Mlčoch.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  1997 . 54 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 7. Česká společnost a sociologické poznání : problémy společenské transformace a modernizace od konce 60. let 20. do prvních let 21. století : stručné shrnutí a vybrané kapitoly / Pavel Machonin.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2005 . 141 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Z000100
  Česká společnost a sociologické poznání

  book

 8. Daňová podpora rodin s dětmi / Alena Vančurová.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2002 . 76 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 9. Daňová politika České republiky : historický vývoj, současnost a perspektivy zdanění na území ČR s ohledem na integraci českého hospodářství do světového ekonomického společenství / Leoš Vítek.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2001 . 87 s., 14 s. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 10. Deformace na českém trhu práce / Hana Jírová.    Praha :  Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,  2002 . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book