Search results

Records found: 22  
Your query: All authors = "Michálek Jan"
 1. Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl II., Atlas = Archäologische Geländedenkmäler im Kreis České Budějovice. Band II., Atlas / Antonín Beneš, Jan Michálek, Petr Zavřel.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999 . x, 248 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice

  book

 2. Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl I., Soupis a studie = Archäologische Geländedenkmäler im Kreis České Budějovice. Band I., Text / Antonín Beneš, Jan Michálek, Petr Zavřel.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999 . ix, 220 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice

  book

 3. Archeologické nemovité památky v okrese Prachatice / Jan Michálek, Jiří Fröhlich.    Prachatice : Odbor kultury Okresního národního výboru, 1987 . 113 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Archeologické nemovité památky v okrese Prachatice

  book

 4. Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice / J. Michálek, J. Fröhlich.    České Budějovice : Jihočeské muzeum ; Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 1979 . 84 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice

  book

 5. Rating  3/5, rated 1x
  Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová / Luboš Jiráň (ed.) ; Eva Čujanová-Jílková, Jiří Hrala, Jindra Hůrková, Ondřej Chvojka, Drahomír Koutecký, Jan Michálek, Václav Moucha, Ivana Pleinerová, Zdeněk Smrž, Vít Vokolek ; podklady poskytli: Jan Bouzek, Pavel Břicháček, Jan Blažek, Miroslav Dobeš, Milan Metlička, Radka Šumberová.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2008 . 265 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a1d77060-d3aa-11e5-ab98-005056827e52
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRF100000
  Z000100
  Archeologie pravěkých Čech

  book

 6. Archeologie pravěkých Čech. 6, Doba halštatská / Natalie Venclová (ed.) ; Petr Drda, Miloslav Chytráček, Drahomír Koutecký, Jan Michálek, Vít Vokolek ; podklady poskytl: Pavel Sankot.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2008 . 173 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:15ee3bc0-d188-11e5-9ce1-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRF100000
  Z000100
  Archeologie pravěkých Čech

  book

 7. Rating  5/5, rated 1x
  Archeologie pravěkých Čech. 7, Doba laténská / Natalie Venclová (ed.) ; Petr Drda, Jan Michálek, Jiří Militký, Vladimír Salač, Pavel Sankot, Vít Vokolek.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2008 . 164 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:13e4e5f0-d182-11e5-9ce1-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  PRF100000
  Z000100
  Archeologie pravěkých Čech

  book

 8. Bibliografie jihočeské archeologické literatury = Bibliographie der archäologischen Literatur Südböhmens : 1817-1980 / Jan Michálek, Jiří Fröhlich.    České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1985 . 240 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Bibliografie jihočeské archeologické literatury

  book

 9. Městské muzeum v Milevsku : katalog pravěké sbírky = Das Stadtmuseum in Milevsko, Kreis Südböhmen : Katalog der Vorgeschichtlichen Sammlung / Jan Michálek. 7, 1969   .  Praha : Vydává Československá společnost archeologická při ČSAV, 1969 . 29 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 10. Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1/1., Komentovaný katalog = Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C-D) und frühen Latènezeit (LT A) in Südböhmen. 1/1., Kommentierter Katalog / Jan Michálek.    Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2017 . 367 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách

  book