Search results

 1. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. októbra 2012. I. zväzok / Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2012 . 416 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 2. 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 3.-4. októbra 2012. II. zväzok / Ladislav Orosz, Marta Breichová Lapčáková, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2012 . 252 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 3. Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. septembera 2013 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 329 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni

  book

 4. Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky / Tomáš Majerčák.    Justičná revue.(2012), Roč. 64, č. 10, s. 1148-1164.
  article

  article

 5. Ochrana práva na život v Slovenskej republike / Tomáš Majerčák.    60/2 (2008), s. 188-200.Justičná revue.
  article

  article

 6. Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd / Tomáš Majerčák.    91/1 (2008), s. 16-29.Právny obzor.
  article

  article

 7. Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike : (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky) : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 26-27. júna 2014 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.).    Košice :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  2014 . 347 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book