Search results

Records found: 10  
Your query: All authors = "Machů Klára"
 1. Genderové aspekty asistované reprodukce [rukopis] / Karolína Davidová.    2014 . 82 stran (186 711 znaků)
  book

  book

 2. Podpůrné skupiny pro pozůstalé a jejich vliv na proces truchlení [rukopis] / Johana Turčanová.    2021 . 106 s. (188 352 znaků)
  book

  book

 3. Postoj k eutanázii u osob nad 60 let [rukopis] / Zuzana Saparová.    2016 . 86 s. (159 960 znaků)
  book

  book

 4. Postoje k sebevražednosti a její prevenci [rukopis] / Monika Lišková.    2014 . 79
  book

  book

 5. Postoje ke smrti [rukopis] / Klára Machů.    2012 . 72
  book

  book

 6. Postoje ke smrti a smysl pro koherenci u vybraných zdravotnických profesí [rukopis] / Simona Jahodová.    2016 . 70 s. (120 315 znaků).
  book

  book

 7. Postoje ke smrti v kontextu vnímání časové perspektivy [rukopis] / Martina Cholevová.    2013 . 90 s. (178 924 znaků)
  book

  book

 8. Psychologické aspekty truchlení rodičů po ztrátě dítěte [rukopis] / Tereza Závadská.    2020 . 95 s. (200 899 znaků)
  book

  book

 9. Strategie zvládání stresu a osobnostní charakteristiky osob pracujících se seniory [rukopis] / Monika Tobolková.    2018 . 73 s. (134 043 znaků)
  book

  book

 10. Vnitřní řeč, sebeuvědomění a úzkost [rukopis] / Marie Vondrášková.    2021 . 98 s. (176 859)
  book

  book