Search results

Records found: 10  
Your query: All authors = "Mačura Peter"
 1. Biomechanika basketbalovej streľby / Peter Mačura.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2010 . 238 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  book

  book

 2. Biomechanika basketbalovej streľby / Peter Mačura.    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2008 . 218 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z000100
  Biomechanika basketbalovej streľby

  book

 3. English for Slovak sports experts / Peter Mačura a kol..    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2013 . 420 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  English for Slovak sports experts

  book

 4. Športové hry a gymnastika v štátom vzdelávacom programe ISCED 3 : 3x3 basketbal (streetball) a možnosti rozvoja predmetových kompetencií základných a stredných škôl / Peter Mačura, Denisa Zambová.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 2 (2012), s. I.-IV..
  article

  article

 5. Telesná výška mládežníckych družstiev na Majstrovstvách Európy v basketbale mužov 2016 / Róbert Bečarik, Peter Mačura.    Telesná výchova a šport.roč. 28, č. 2 (2018), s. 6-9.
  article

  article

 6. Účinnosť individuálnej športovej prípravy vrcholovej basketbalistky / Peter Mačura, Renáta Plávková.    XIII/1 (2003), s. 35-37 : il., tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Úspešnosť basketbalovej strel'by v rôznej vzdialenosti / Martin Madaj, Richard Kucsa, Peter Mačura.    Telesná výchova a šport.roč. 24, č. 3 (2014), s. 17-20.
  article

  article

 8. Vnútorné zaťaženie mladých rozohrávačiek v basketbalovom zápase / Tomáš Vencúrik, Peter Mačura.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 3 (2012), s. 26-29.
  article

  article

 9. Vplyv vzdialenosti trojbodovej čiary od koša na podiel dosiahnutých bodov v basketbalovom zápase / Peter Mačura, Richard Kucsa.    Telesná výchova a šport.roč. 25, č. 3 (2015), s. 2-6.
  article

  article

 10. Vplyv zmeny pravidla trojbodového územia na podiel trojbodovej streľby na dosiahnutom počte bodov v basketbalovom zápase na ME mužov / Peter Mačura, Richard Kucsa.    Česká kinantropologie.roč. 19, č. 2 (2015), s. 71-76.
  article

  article