Search results

 1. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 2. Podíl klubu důchodců na pohybové aktivitě seniorů / Lukavská, M..    Perič, Tomáš. (2001), s. 173-175.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 3. Příčiny negativně ovlivňující vztah dětí a mládeže k tělocvičným aktivitám / Kulavská Marie.    Masarykova univerzita.124-127.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 4. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.8-13.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 5. Zkušenosti z tvorby individuálních pohybových program / Marie Lukavská.    Perič, Tomáš. (1997), s. 193-194.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article