Search results

Records found: 49  
Your query: All authors = "Lasák Jan"
 1. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky / Jan Lasák, Jan Dědič.    Právník.roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581.
  article

  article

 2. Akcie na jméno a transparentnost akciových společností [rukopis] / Jan Kalousek.    2017 . 55 s. (111 425 znaků)
  book

  book

 3. Akcionářská žaloba a žaloba na náhradu reflexní újmy [rukopis] / Jakub Porada.    2019 . 50 stran, 100557
  book

  book

 4. Compliance v podnikové praxi / K. Schenková, J. Lasák a kol..    V Praze : C.H. Beck, 2017 . xix, 460 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Compliance v podnikové praxi

  book

 5. K nepeněžitému vkladu v podobě nemovitostí zatížených promlčeným zástavním právem / Jan Lasák.    Bažantová, Ilona.16/11 (2007), s. 9-15.Obchodní právo.
  article

  article

 6. K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti s ručením omezeným / Jan Lasák.    Bažantová, Ilona.16/4 (2007), s. 22-26.Obchodní právo.
  article

  article

 7. Kompendium korporačního práva / Jan Lasák, Bohumil Havel.    V Praze :  C.H. Beck,  2011 . xiii, 226 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Kompendium korporačního práva

  book

 8. Limity při vydávání různých druhů akcií [rukopis] / Kateřina Galdová.    2021 . 65 s. (114 687 znaků)
  book

  book

 9. Nepeněžitý vklad jako kompenzace při snížení základního kapitálu ve spol. s r. o.? / Jan Lasák.    Bělovský, Petr.15/4 (2006), s. 44-47.Jurisprudence.
  article

  article

 10. Obchodní společnosti / sestavili Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 401 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Obchodní společnosti

  book