Search results

 1. Adekvátní reflexe ergoterapeutických činností v chráněných dílnách [rukopis] / Jiřina Krejčí.    2009 . 71
  book

  book

 2. Aktivizační metody práce s osobami se zdravotním postižením v pobytovém zařízení [rukopis] / Pavlína Lanžhotská.    2013 . 97 stran
  book

  book

 3. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku jako faktor jejich životní spokojenosti [rukopis] / Hana Kučerová.    2013 . 77 s. (113 126 znaků)
  book

  book

 4. Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis] / Kristina Ťoková.    2014 . 102
  book

  book

 5. Alternativní možnosti individuálního plánování pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením [rukopis] / Jaromír Maštalíř.    2010 . 107 s., 28 s. příloh
  book

  book

 6. Alternativní možnosti zaměstnávání mentálně postižených [rukopis] / Petra Tesařová.    2005
  book

  book

 7. Alternativní trendy profesního poradenství na odborných učilištích a praktických školách [rukopis] / Jitka Sedláková.  
  book

  book

 8. Analýza sociálního čtení v procesu elementární výuky na speciálních školách [rukopis] / Alžběta Rumlová.  
  book

  book

 9. Animální programy a jejich uplatnění při práci s osobami s mentálním postižením [rukopis] / Jitka Balská.    2009 . 76 s.
  book

  book

 10. Atributy celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením [rukopis] / Alena Linhartová.    2010 . 195 s.
  book

  book