Search results

Records found: 274  
Your query: All authors = "Kozáková Zdeňka"
 1. Adaptace klienta v chráněném bydlení [rukopis] / Taťána Podlasová.    2020 . 70 s. (140 813 znaků).
  book

  book

 2. Adaptace seniorů na pobytová zařízení ve speciálně pedagogickém kontextu [rukopis] / Michaela Ficová.    2019 . 59 s. (141 619)
  book

  book

 3. Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Lenka Zapletalová.    2016 . 90 s. (186936 znaků)
  book

  book

 4. Agresivita lidí s autismem [rukopis] / Jana Škrancová.    2008 . 69 s., 54 s. příloh
  book

  book

 5. Aktivity s využitím koní pro děti s poruchou autistického spekra [rukopis] / Kateřina Koldová.    2018 . 52 s. (81 627 znaků)
  book

  book

 6. Aktivizace ve vybraném zařízení sociálních služeb pro seniory v Kroměříži [rukopis] / Jana Valášková.    2012 . 58 s.
  book

  book

 7. Aktivizační metody u osob seniorského věku v České republice a ve Spojených státech amerických [rukopis] / Petra Kodešová.    2009 . 60 s., 11 s. obr. příloh.
  book

  book

 8. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku / Zdeňka Kozáková, Oldřich Müller.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2006 . 54 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK010000
  Z300100
  book

  book

 9. Alternativy podpory v oblasti bydlení u osob seniorského věku na Šumpersku [rukopis] / Veronika Jungová.    2015 . 70
  book

  book

 10. Aplikace programu Son-rise na osoby s autismem [rukopis] / Dita Josefčuková.    2008 . 95 s.
  book

  book