Search results

Records found: 11  
Your query: All authors = "Kotous Jan"
 1. Johan z Pomuku, Jan Nepomucký / Jan Kotous, Václav Liška.    Praha : Academia Economia, s.r.o., 2021 . 31 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Johan z Pomuku, Jan Nepomucký

  book

 2. JUDr. Jan Jiří Rückl, život a doba : sborník z konference / uspořádali: Jan Kotous a Michal Pehr.    Praha : Památková komora ČR, 2021 . 303 stran, xx stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  JUDr. Jan Jiří Rückl, život a doba

  book

 3. K úloze a postavení křesťanské charity / Jan Kotous.    Havlíček, Karel.10/4 (2006), s. 12-14.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 4. Ke kořenům sociální politiky / Kotous, J..    Havlíček, Karel.7/5 (2001), s. 19-24.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 5. Královský Vyšehrad II : sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla / redigoval Bořivoj Nechvátal, Jiří Huber, Jan Kotous.    Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, [2001]  ©2001 . 383 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:8b497950-001c-11e4-89c6-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
  Královský Vyšehrad II

  book

 6. Královský Vyšehrad. III., Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci / [redigoval Bořivoj Nechvátal ve spolupráci s Jiřím Huberem a Janem Kotousem.    Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2007 . 398 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
  Královský Vyšehrad

  book

 7. Sociální politika v evropských zemích : sborník učebních textů / [Miťa Castle-Kaněrová ... [et al.]] ; uspořádal Jan Kotous.    Praha :  Karolinum,  1995 . 143 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Sociální politika v evropských zemích

  book

 8. Ústavodárný říšský sněm 1848-1849 a jeho poslanec, budoucí notář Antonín Mokrý / Jan Kotous.    Ad notam.roč. 22, (2016), č. 4, s. 13-18.
  article

  article

 9. Úvod do sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Pavel Peřina.    Praha :  Ediční středisko Právnické fakulty UK,  2000 . 96 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  book

  book

 10. Úvod do sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Pavel Peřina.    Praha :  Ediční středisko Právnické fakulty UK,  1997 . 94 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book