Search results

Records found: 38  
Your query: All authors = "Kopecký Martin"
 1. Bohdan Kopecký / Josef Císařovský, Josef Jedlička, Jan Kapusta starší, Martin Kopecký.    [Praha] : Gallery, 2008 . 231 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Bohdan Kopecký

  book

 2. INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE CHEMIE [rukopis] / Martin Kopecký.    2020 . 69 s
  book

  book

 3. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů / Martin Kopecký.    Správní právo.Roč. 46, (2013), č. 2, s. 88-96.
  article

  article

 4. K právní povaze rozhlasových a televizních poplatků / Martin Kopecký.    Skálová, Pavla.38/3 (2005), s. 145-149.Správní právo.
  article

  article

 5. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví / Martin Kopecký.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 33-55.
  article

  article

 6. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení / Pavel Mates a Martin Kopecký.    Praha : Leges, 2022 . 115 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

  book

 7. Nová směrnice sníží daňové zatížení dceřinek : platba úroků a licenčních poplatků do jiného státu v Evropské unii nebude podléhat zdanění v ČR / Kopecký, M. - Staněk, D..    Přikryl, Jan.35 (2003), s. 47.Ekonom.
  article

  article

 8. O veřejné správě / [vědecký redaktor Helena Prášková, Martin Kopecký]. 1-O veřejné správě, 2010   .  Praha :  Karolinum,  2010 . 284 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 9. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci / Martin Kopecký.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 4, s. 23-32.
  article

  article

 10. Osobní působnost přestupkového zákona / Martin Kopecký.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 22, s. 764-770.
  article

  article