Search results

Records found: 15  
Your query: All authors = "Koštial Ján"
 1. Atletika : skoky / Jaromír Šimonek, Ján Koštial, Ivan Varga.    Bratislava :  Šport,  1976 . 211 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK300000
  book

  book

 2. Biologické a motorické kritériá výberu uchádzačov do športových hokejových tried / Šelingerová, M. - Koštial, J. - Sedláček, J. - Dremmelová, I. - Šelinger, P..    10(4) (2000), s. 36-40.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Efektivita motorického učenia v skoku do diaľky gymnazistiek / Koštial, J. - Vajdová, I..    3(3) (1993), s. 20-23 : tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Kinematical characteristics of sprinting in normal and pulling conditions / Roman Holček ... [et al.].    22 (1992), s. 377-380 : tab., 3 grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. Názory na výchovu vysokoškolských odborníkov v telesnej kultúre / Koštial, J. - Ďurech, M..    3(1) (1993), s. 8-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Physical fitness of applicants for studies to the College of Physical Education and Sport in Bratislava / Jaromír Sedláček ... [et al.].    22 (1992), s. 227-230 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. Pohybová lateralita a koordinácia počas špeciálneho rýchlostného tréningu / Holček, R. ... [et al.].    3(3) (1993), s. 23-27 : obr., tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 8. Porovnanie úrovne koordinačnej výkonnosti basketbalistov a populácie vo veku 11-15 rokov / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický.    Telesná výchova a šport.Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 36-40.
  article

  article

 9. Rozvoj koordinačných schopností v podmienkach školskej telesnej výchovy / Ján Koštial, Ladislava Doležajová.    XIV/2 (2004), s. 5-7.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 10. Rozvoj špeciálnych schopností supramaximálnou rýchlosťou / Kampmiller, T. ... [et al.].    1(2) (1991), s. 4-7 : obr., tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article