Search results

 1. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 2. Hra ve školní TV a její podíl na rozvoji osobnosti / Klobouk, T. - Holeček, V..    Perič, Tomáš. (2001), s. 75-78.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 3. Přístup ke struktuře rytmických schopností sportovního výkonu / Tomáš Klobouk.    5/1-2 (1995), s. 35-39 : 2 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Struktura sportovních zájmů a pohybových aktivit studentů na vybraných plzeňských středních školách / Tomáš Klobouk.    Perič, Tomáš. (1997), s. 79-81 : tab..Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 5. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.8-13.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article