Search results

 1. ANALÝZA POHYBOVÝCH AKTIVIT A VÝSLEDKY TESTŮ FYZICKÉ ZDATNOSTI STUDENTŮ PRVNÍHO ROČNÍKU OBORU FYZIOTERAPIE [rukopis] / Ivana Hrdličková.    2014 . 75 s.
  book

  book

 2. ANALÝZA POSTUPU PŘI TVORBĚ STRAVOVACÍCH PLÁNŮ VÝŽIVOVÝMI PORADCI [rukopis] / Radoslav Panajotov.    2011
  book

  book

 3. Analýza stravovacích návyků klientek kosmetického studia ve srovnání s úrovní jejich péče o pleť [rukopis] / Renata Skarková.    2013 . 71s.
  book

  book

 4. Analýza stravovacích zvyklostí ve vztahu k hodnotě Body mass indexu u žáků 8. a 9. tříd základních škol v okrese Trutnov [rukopis] / Alena Dvořáková.    2012 . 100 stran
  book

  book

 5. Analýza stravovacích zvyklostí žáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji zjištěných pomoci projektu Putování za zdravým jídlem [rukopis] / Kristýna Pavlíčková.    2011 . 94
  book

  book

 6. Analýza vybraných antropometrických parametrů u klientů komerčního programu zaměřeného na redukci hmotnosti [rukopis] / Jana Mayrwögerová.    2012 . 107 s.
  book

  book

 7. ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZNALOSTNÍHO TESTU ZAMĚŘENÉHO NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A VYHODNOCENÍ MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ K POHYBOVÉ AKTIVITĚ U STUDENTŮ PRVNÍHO ROČNÍKU OBORU FYZIOTERAPIE [rukopis] / Dagmar Čechmánková.    2014 . 86 s. (113 210 znaků)
  book

  book

 8. Dětská nadváha a obezita ve spojitosti s nezdravým životním stylem u žáků z prvního a druhého stupně vybraných základních škol v okrese Olomouc [rukopis] / Michal Mrňka.    2020 . 83
  book

  book

 9. Diagnostika vyučovací jednotky tělesné výchovy se zaměřením na základy atletiky [rukopis] / Eliška Spurná.    2018 . 107 s. (169 161 znaků).
  book

  book

 10. Efekty komerčního programu redukce hmotnosti a adherence klientů k programu [rukopis] / Jan Foldyna.    2016
  book

  book