Search results

Records found: 25  
Your query: All authors = "Kantor Lumír"
 1. Diagnostické ukazatele perinatální asfyxie [rukopis] / Veronika Sopuchová.    2010 . 54 s., 5 s. příloh
  book

  book

 2. Ekonomická efektivita péče o nezralé novorozence ve vztahu k pozdní morbiditě [rukopis] / Lenka Marková.   . 75 s.
  book

  book

 3. Fyziologický novorozenec - E-learning - edukační forma výuky [rukopis] / Martina Nevěřilová.    2006
  book

  book

 4. Fyziologický novorozenec a informace matkám při propuštění fyziologického novorozence [rukopis] / Ludmila Šťastná.  
  book

  book

 5. Hodnocení tělesné hmotnosti nezralých novorozenců vzhledem ke gestačnímu stáří [rukopis] / Zuzana Zemánková.    2013 . 78 stran
  book

  book

 6. Informovanost rodičů o péči na novorozenecké JIP [rukopis] / Alice Novotná.    2006
  book

  book

 7. Jaké ženy rodí doma a proč [rukopis] / Kristina Zemánková.    2010 . 88 s., 23 s. příloh
  book

  book

 8. Kojení - výukový materiál pro zdravotnické pracovníky [rukopis] / Barbora Potáčová.  
  book

  book

 9. Kvalita poskytované zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové [rukopis] / Daniel Potměšil.    2013 . 90
  book

  book

 10. Nociceptivní stimulace u novorozenců - Elektrická vodivost kůže - objektivní parametr hodnocení percepce bolesti u novorozenců [rukopis] / Jozef Macko.    2013 . 123 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.