Search results

Records found: 14  
Your query: All authors = "Kalečík Ľubomír"
 1. 100 rokov plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík.    Telesná výchova a šport.roč. 29, č. 1 (2019), s. 28-31.
  article

  article

 2. 95. výročie plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík.    Telesná výchova a šport.roč. 24, č. 1 (2014), s. 41-43.
  article

  article

 3. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    16/2 (2006), s. 26-30.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Činnosť plaveckých klubov národnostných menšín na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Ľubomír Kalečík.    XIII/2 (2003), s. 30-33.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. K 90. výročiu plaveckého športu na Slovensku / Ľubomír Kalečík.    Telesná výchova a šport.Roč. 19, č. 1 (2009), s. 25-28.
  article

  article

 6. Kľbová pohyblivosť mladých plavcov / Alica Scholzová ... [et al.].    14/3-4 (2004), s. 49-53.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Monitoring plaveckých výsledkov uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    Telesná výchova a šport.Roč. 20, č. 3 (2010), s. 31-35.
  article

  article

 8. Plavecká pripravenosť uchádzačov o bakalárské štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík, Ľubomíra Benčuriková.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 4 (2011), s. 23-26.
  article

  article

 9. Plavecká výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Ľubomír Kalečík.    17/2 (2007), s. 5-8.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 10. Porovnanie plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium telesnej výchovy na Slovensku / Matej Bence, Ľubomír Kalečík, Dušan Chebeň.    18/1 (2008), s. 14-19.Telesná výchova a šport.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.