Search results

Records found: 1  
Your query: All authors = "Jančovičová Katarína"
  1. Asociácia medzi vytrvalostným výkonom a inzerčno-delečným polymorfizmom génu pre angiotenzín konvertujúci enzým / Helena Hruškovičová ... [et al.].    6-10 : il..Telesná výchova a šport.
    article

    article