Search results

Records found: 32  
Your query: All authors = "Jakubec Jan"
 1. Antonín Marek : jeho život a působení i význam v literatuře české / příspěvkem k poznání snah a úsilí našich kněží buditelů podává Jan Jakubec.    V Praze :  Frant. Bačkovský,  1896 . 244 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000200
  book

  book

 2. Cestopis obsahující cestu do horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavjanské živly. / sepsanou od Jana Kollára ; vydal Jan Jakubec.    V Praze :  Nákladem J. Otty,  1907 . lxii, 354 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 3. Cestopis obsahující cestu do horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavjanské živly. Část II / Jan Kollár ; vydal Jan Jakubec.    V Praze :  Nákladem J. Otty,  1907 . S. 355-733
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 4. Dějiny literatury české. I, Od nejstarších dob do probuzení politického / Jan Jakubec.    Praha :  Nákladem Jana Laichtera,  1929 . xix, 986 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z500100
  book

  book

 5. Dějiny literatury české. II, Od osvícenství po družinu Máje / Jan Jakubec.    Praha :  Nákladem Jana Laichtera,  1934 . xv, 1051 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z600100
  book

  book

 6. Dějiny literatury české od nejstarších dob do probuzení politického / Jan Jakubec.    V Praze :  Nákladem Jana Laichtera,  1911 . 600 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 7. Geschichte der čechischen Litteratur / von Jan Jakubec.    Leipzig :  C.F. Amelangs Verlag,  1907 . ix, 255 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 8. Listy filologické / Jan Gebauer, Jos. Král, Fr. Groh, Fr. Pastrnek, Jar. Vlček, O. Hujer, J. Jakubec, O. Jiráni, A. Salač, Josef Hrabák.    Praha :  Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV,  1887-
  journal

  journal

 9. Literatura česká devatenáctého století. Díl 1, Od Dobrovského k Jungmannově škole básnické / napsali Josef Hanuš ... [et al.].    Praha :  Jan Laichter,  1911 . XIII, 922 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 10. Literatura česká devatenáctého století. Díl 1, Od Josefa Dobrovského k Jungmannově škole básnické / Josef Hanuš ... [et al.].    Praha :  Jan Laichter,  1902 . 940 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z300000
  book

  book