Search results

Records found: 9  
Your query: All authors = "Hujer Oldřich"
 1. Československá vlastivěda. Díl 3, Jazyk / [k vydání připravili Václav Dědina, Oldřich Hujer].    Praha :  Sfinx,  1934 . 627 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  Z200000
  book

  book

 2. Československá vlastivěda. Řada 2, Spisovný jazyk český a slovenský / k vydání připravil Oldřich Hujer.    Praha :  Sfinx,  1936 . 229 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z200000
  book

  book

 3. Listy filologické / Jan Gebauer, Jos. Král, Fr. Groh, Fr. Pastrnek, Jar. Vlček, O. Hujer, J. Jakubec, O. Jiráni, A. Salač, Josef Hrabák.    Praha :  Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV,  1887-
  journal

  journal

 4. Praslovanské tvarosloví. Část I, Praslovanské skloňování : (výtah z univ. čtení) / Oldř. Hujer ; výtah pořídil Jos. M. Kořínek.    V Praze :  Spolek československých filosofů a přírodovědců,  1920/21 . 106 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 5. Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka / Oldřich Hujer ; k vydání připravil Josef Kurz ; úvod napsal Bohuslav Havránek.    Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1961 . 306 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000200
  Z200000
  book

  book

 6. Slavia : časopis pro slovanskou filologii / vedoucí redaktor Slavomír Wollman ; vydávají O. Hujer, M. Murko ; vedoucí redaktor Karel Krejčí, Bohuslav Havránek, Slavomír Wollman.    Praha :  Euroslavica,  1922-
  Slavia

  journal

 7. Úvod do dějin jazyka českého / napsal Oldřich Hujer.    V Praze :  Nákladem Jednoty českých filologů,  1924 . 91 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 8. Úvod do dějin jazyka českého / Oldřich Hujer.    V Praze :  Jednota českých filologů,  1946 . 99 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Úvod do dějin jazyka českého

  book

 9. Vývoj jazyka československého / Oldřich Hujer.    [S.l.] :  [s.n.] . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book